marți, 4 mai 2010

RÂNDUIALA ÎNCHINĂRII ÎN BISERICĂ

Biserica a stabilit pentru cei care intră în ea anumite rânduieli. Puţini sunt cei care le cunosc. Prin următoarele rânduri, nu dorim să acuzăm, ci doar să trezim interesul faţă de adevărul Bisericii.

La intrarea în Biserică trebuie să rostim: "Veselitu-m-am de cei ce mi-au zis: în casa Domnului voi merge. Iar eu întru mulţimea îndurărilor Tale, Doamne, voi intra în casa Ta; închina-mă-voi în Biserica Ta cea sfântă Doamne, povăţuieşte-mă cu dreptatea Ta, pentru vrăjmaşii mei îndreptează înaintea Ta calea mea, ca fără alunecare să preaslăvesc o Dumnezeire: pe Tatăl şi pe Fiul şi pe Sfântul Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin!“.

După ce am intrat în Biserică, trebuie să ne oprim sub policandrul din naos ca să facem trei metanii. După cele trei închinări, ne îndreptăm spre tetrapodul din partea dreaptă, pe care se află icoana hramului bisericii, a sfântului zilei, ori a Învierii. Minunat ar fi ca după ce am făcut două metanii, să rostim troparul sfântului sau al praznicului. Sărutăm icoana şi mai facem o metanie. Ajuns la icoana împărătească a Mântuitorului, pe catapeteasmă, rostim următoarea rugăciune: "Preacuratului Tău chip ne închinăm, Bunule, cerând iertare greşelilor noastre, Hristoase Dumnezeule, că de bună voie ai primit a Te sui cu trupul pe cruce, ca să scapi din robia vrăjmaşului pe cei ce i-ai zidit. Pentru aceasta, cu mulţumire strigăm Ţie: toate le-ai umplut de bucurie, Mântuitorul nostru, Care ai venit să mântuieşti lumea. Amin!“ Sarutăm icoanele din dreapta şi ne retragem sub policandrul din naos, fără a trece prin faţa Uşilor Împărăteşti. De aici mergem în stânga, la icoana Maicii Domnului, şi spunem următoarea rugăciune: "Născătoare de Dumnezeu, ceea ce eşti izvorul milei, învredniceşte-ne şi pe noi milostivirii tale. Caută spre robul tău cel păcătos. Arată-ţi puterea ta, ca totdeauna. Căci nădăjduind întru tine îţi strigăm, cum oarecând ţi-a strigat Gavriil, mai marele voievod al celor fără de trup: Fecioară bucură-te!“. Sărutăm icoanele din partea stângă şi revenim sub policandru, unde facem alte trei metanii. Dacă în Biserică sunt prezente în pronaos iconostase, mergem să ne inchinăm la icoanele de acolo. După ce ne-am închinat în faţa acestor icoane, ne îndreptăm spre sfintele moaşte (dacă biserica păstrează sfinte moaşte). La ieşirea din biserică, facem trei metanii spre sfântul altar şi rostim: "Doamne, Dumnezeul meu, Ţie-Ţi încredinţez toată viaţa mea şi pe Tine Te rog: apară-mă, mântuieşte-mă şi fă-mă părtaş îndurării Tale, dă-mi îndreptare vieţii şi purtare înţeleaptă, dăruieşte-mi sfârşit creştinesc, cinstit şi paşnic şi mă fereşte de toată răutatea şi bântuirea potrivnicului. Iar în ziua temutei Tale judecăţi să-mi fii blând mie, robului Tău, şi să mă numeri cu oile cele alese de-a dreapta Ta, ca împreună cu acestea să Te slăvesc în veci. Amin“.

Mai trebuie să reţinem şi alte poveţe referitoare la modul de comportare în sfânta Biserică:
1. Opriţi telefonul mobil la intrare;
2. Dacă în Biserică se desfăşoară, în timp ce ne îndreptăm spre naos, activităţi la care participă unul sau mai mulţi preoţi, ne oprim şi aşteptăm ca acestea să se temine pentru ca noi să putem face metaniile sub policandrul din naos;
3. După ce terminăm de sărutat icoanele ne retragem într-un loc anume pentru noi; e bine ca acest loc să nu fie în faţă pentru a ieşi în evidenţă;
4. Din acest loc vom asculta cu luare aminte desfăşurarea slujbei fără a lega conversaţii cu cei din preajma noastră şi nu vom fi interesaţi sub niciun motiv de prezenţa sau îmbrăcămintea vreunei persoane;
5. La încheierea slujbei vom participa în ordine la ritualul miruirii, unde, conform tradiţiei întâietate au bărbaţii în ordinea descrescătoare a vârstei şi abia apoi femeile în aceeaşi ordine;
6. După plecarea de la Biserică ne vom îndrepta fără ocolişuri şi alte popasuri către locuinţele noastre. Sursa: CrestinOrtodox.ro.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu