vineri, 5 martie 2010

Cum ne iubeste Dumnezeul nostru

Ierom. Ioan Buliga: CRUCEA – SEMNUL IUBIRII LUI DUMNEZEU PENTRU LUME

Cum ne iubeste Dumnezeul nostru

0914elevation0012.jpg

Un comentariu:

  1. Iisus Hristos cel răstignit n-a coborât de pe Cruce, căci dacă ar fi vrut să se coboare nu s-ar fi suit pe ea, ci a primit-o şi a suferit, a pătimit şi a murit pe ea, pentru mântuirea noastră. De pe Cruce L-au coborât mort alţii şi L-au pus în mormânt, pentru împlinirea rânduielii omeneşti şi dumnezeieşti, spre a învia cu putere şi cu slavă, pentru mântuirea mea şi a noastră.

    Creştinism şi teologie nu însemnează doar carte şi cunoştinţă de fapte; însemnează mai mult decât toate, simţire: simţirea patimilor şi a durerilor lui Iisus Hristos pe Cruce pentru mântuirea noastră; simţirea împreună cu Hristos a suferinţelor îndurate de El, cel nevinovat, pentru mântuirea noastră, a celor păcătoşi; pătimire împreună cu Hristos pentru iertarea păcatelor noastre.

    Studiaţi, pătrundeţi şi adânciţi teologia în faţa lui Hristos cel răstignit. Privind Crucea, plecaţi capul întru durerea morţii Lui pentru păcatele lumii întregi şi ale noastre şi ridicaţi inima întru nădejdea şi bucuria Învierii, cu care a biruit moartea. Crucea este tâlcul teologiei pe care o învăţaţi. Crucea este marea catedră de pe care se predă teologia. Crucea este marele amvon de pe care se predică Evanghelia, de pe care predică şi învaţă Însuşi Iisus Hristos, Mântuitorul lumii, Crucea este temeiul creştinismului, este arma şi puterea Creştinismului.

    RăspundețiȘtergere